Ceannaireacht le haghaidh Foghlama

 

a9

OIs cúis bhróid don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ócáid speisialta aon lae dar teideal ‘Ceannaireacht le haghaidh Foghlama/Leadership for Learning’ a óstáil i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath ar an 25 Deireadh Fómhair 2016. Ag an ócáid seo rachfar i ngleic leis na deiseanna agus dúshláin a bhaineann le bheith ag déileáil le hathruithe i ré nua oideachais, an t-athrú atá ag teacht ar ról na n-oideoirí agus straitéisí chun múinteoirí a chumasú mar cheannairí foghlama.Tá áthas orainn a fhógairt gurb é an tOllamh Andy Hargreaves éascaitheoir na hócáide. Is é Andy an Cathaoirleach Thomas More Brennan i Scoil Oideachais Lynch i gColáiste Bhostúin. Roimhe sin, bhí sé ina chomhbhunaitheoir agus ina chomh-Stiúrthóir ar an Ionad Idirnáisiúnta um Athrú Oideachais ag Institiúid Ontario um Léann an Oideachais.

Táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat ar an lá agus leis an bplé fónta a bheidh ann gan amhras.

Andy Hargreaves 

Beathaisnéis

ah2


Is é Andy údar nó eagarthóir os cionn 30 leabhar. Tá duaiseanna sárscríbhneoireachta bronnta ar chuid mhaith acu sin ag Cumann Taighde Oideachasúil Mheiriceá, ag Cumann Leabharlann Mheiriceá agus ag Cumann Mheiriceá um Choláistí d’Oideachas Múinteoirí. Cuireann Andy comhairle ar Phríomh-Aire Ontario ó thaobh an oideachais de, bhunaigh sé dhá iris léannta a bhfuil sé ina eagarthóir orthu, agus tá sé ina Uachtarán Tofa ar an gComhdháil Idirnáisiúnta um Éifeachtacht agus Feabhsú Scoile. Ina theannta sin, tá Dochtúireacht Oinigh aige ó Ollscoil Uppsala sa tSualainn.