Molfeasa

 

Conas is féidir tacú le múinteoirí a gcleachtas a cheangal le taighde agus le taighdeoirí agus múinteoirí eile?

Tá an cheist seo i gceartlár na hoibre ag trí eagraíocht náisiúnta, an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha (LSÉ), an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus an Chomhairle Múinteoireachta – an mheitheal Taighde Beo.

Fógrófar an tairiscint le haghaidh Molfeasa go luath in 2015. Chun tosú ar fhreagra a thabhairt ar an gceist thuas áfach, bhí trí phríomhghníomh i gceist le hobair na meithle go dtí seo:

2014: Forbairt ar thairiscint le haghaidh Molfeasa, mol eolais ar líne do mhúinteoirí
2012: Suirbhé ar mhúinteoirí (rochtain ar thaighde, agus rannpháirtíocht ann)
2013: Comhdháil Taighde Beo agus rochtain á héascú ag an gComhairle Múinteoireachta ar phacáiste Foinse Oideachais EBSCO do gach múinteoir cláraithe.

Molfeasa

Ciallaíonn an téarma Gaeilge "mol feasa" "croílár na heagna/an eolais/na foghlama". Measaimid go bhféadfadh mol ar líne, www.molfeasa.ie spás a thairiscint do mhúinteoirí agus do ghairmithe agus taighdeoirí oideachais eile chun ceangal a dhéanamh le taighde oideachasúil agus lena chéile. Ciallú leathan ar thaighde a bheidh ag Molfeasa, lena n-áirítear taighde acadúil agus taighde feidhmeach agus tarraingeoidh sé as saothar agus smaointe taighdeoirí-múinteoirí agus daoine atá ag obair mar thaighdeoirí araon. Is dóigh linn gur chóir go mba áit é Molfeasa inar féidir le múinteoirí ...

Molfeasa_Gaeilge-png

Míle buíochas leo siúd go léir a chabhraigh leis na smaointe a chur in oiriúint go nuige seo, ag imeachtaí agus ag comhdhálacha múinteoirí. Dá mba mhaith leatsa do smaointe ar Molfeasa a chomhroinnt, cuir chugainn iad ar ríomhphost chuig Molfeasa@ncca.ie.

Is féidir tuilleadh a léamh faoi thionscnamh Taighde Beo agus faoi phleananna do Molfeasa thíos:

- Scéal Taighde Beo - Prezi, Féilte (Deireadh Fómhair, 2014)
- Moladh, Cumann Taighde Oideachasúil Mheiriceá (AERA), (Meitheamh, 2014)
- InFocus, Nuachtlitir JMB (Márta, 2014)