Oideachas faoi Reiligiúin agus faoi Chreidimh (ORC) agus Eitic

 
Consultation banner

Bhí comhairliúchán ann ar na moltaí le haghaidh curaclaim in Oideachas faoi Reiligiúin agus faoi Chreidimh (ORC) agus in Eitic ó 3 Samhain 2015 go 31 Márta 2016.

 

Chun a chinntiú go mbeadh an comhairliúchán cuimsitheach agus forleathan baineadh úsáid as roinnt formáidí: ceistneoirí ar líne, pléghrúpaí, aighneachtaí scríofa, cuairteanna scoile agus cruinnithe le comhpháirtithe oideachais. Chuaigh an CNCM i dteagmháil le réimse pobail meáin, agus ina measc: múinteoirí, scoileanna, tuismitheoirí, páistí, comhpháirtithe oideachais, pátrúin, grúpaí tacaíochta agus baill den phobal i gcoitinne.

 

Le haghaidh achoimre ar an bpróiseas comhairliúcháin is féidir an doiciméad Na Príomhphointí agus na Chéad Céimeanna Eile a íoslódáil anseo.

 

I dteannta na dtorthaí ón gcomhairliúchán agus na dtreoracha le haghaidh Eitic agus ORC a fhorbairt, tugtar léargas mionsonraithe sa Tuarascáil Chomhairliúchain ar an bpróiseas ina iomláine.  Tá an tuarascáil sin ar fáil chun íoslódála thíos.

 

Ta teacht freisin ar na haighneachtaí scríofa ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí leasmhara a fuarthas le linn an chomhairliúcháin agus is féidir iad a bhreathnú agus a íoslódáil ag an nasc cuí thíos. 

 

Chuir an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES) tuairisc ar leith le chéile freisin ar na freagraí ar an gceistneoir agus tá sí sin ar fáil thíos.

Oideachas faoi Reiligiúin agus faoi Chreidimh (ORC) agus Eitic

Achoimre Comhairliúcháin

Míle buíochas do gach duine a ghlac páirt sa chomhairliúchán .