Scoileanna: Bunscoileanna agus iarbhunscoileanna

 

a_7

Próiseas aistrithe agus ábhair

Tacaíonn na hábhair don Phas Oideachais le próiseas 3 chéim le haghaidh aistriú faisnéise faoi dhaltaí ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil. 

Breac-chuntas ar an bpróiseas aistrithe

az

Oscail nó íoslódáil póstaer idirghníomhach

Íoslódáíl na foirmeacha thíos. Is féidir inneachar a chur leis na foirmeacha seo agus iad a shábháil le  Adobe Acrobat Reader DC

Ábhair don Phas Oideachais

Ábhair tacaíochta

Tacaíochtaí a théann leis na hábhair don Phas Oideachais

Mo Phróifíl

 

Mo Phróifíl - RTE

 

Do chuid moltaí

Ba mhaith linn cloisteáil faoi do thaithí leis na hábhair aistrithe agus faoi aon mholadh atá agat faoin gcaoi a bhféadfaí feabhas a chur orthu, nó ar an bpróiseas féin. Bainfear úsáid as na hábhair i ngach scoil an bhliain seo chugainn agus mar sin ba dhíol spéise faoi leith aon aiseolas a fhaighimid maidir le bealaí chun iad a fheabhsú. 

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ó mhúinteoirí, tuismitheoirí, leanaí nó ó iarbhunscoileanna. Fáiltímid roimh do thuairimí faoi leagan amach na n-ábhar aistrithe, faoina ndearadh agus faoina scóip; faoi ainmneacha na míreanna indibhidiúla; teideal na n-ábhar aistrithe; agus faoin bpróiseas ina n-úsáidtear na hábhair aistrithe. Seol ríomhphost chuig transfer@ncca.ie le do thoil agus tabhair do thuairim dúinn.