Fócas ar an bhFoghlaim

 

Folláine agus Taithí Scoile i measc Páistí 9 mBliana d’Aois agus Páistí 13 Bliana d’Aois: Léargais ón Staidéar Growing Up in Ireland

zzz
Eolas agus taighde a chuireann bonn eolais faoin gcomhairle a chuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ar an Aire maidir le curaclam agus measúnacht. Coimisiúnaíodh an tuarascáil ar Fholláine agus ar Thaithí Scoile Páistí, ar baineadh úsáid as sonraí ón staidéar Growing Up in Ireland lena haghaidh, chun bonn eolais a chur faoi na Foráis sa Bhunscolaíocht, i.e., ábhair/réimsí nua curaclaim agus Creat Bunscoile nua.

Leathanach clúdaigh

a1

Tuarascáil Taighde

a2

Dr. Emer Smyth


Tugann an Dr Emer Smyth léargas ginearálta ar an taighde coimisiúnaithe, Wellbeing and School Experiences among 9- and 13-Year-Olds: Insights from the Growing Up in Ireland Study (Folláine agus Taithí Scoile i measc Páistí 9 mBliana d’Aois agus Páistí 13 Bliana d’Aois: Léargais ón Staidéar Growing Up in Ireland)

Seisiún eolais don phreas – léiriú