Uirlisí Úsáide Aistear

 
aist
Intreoir

Is in Uirlisí Úsáide Aistear a thiocfaidh tú ar a lán acmhainní praiticiúla chun cabhrú leat tús a chur le hAistear a úsáid. Breathnaigh ar an réimse acmhainní atá ar fáil.
Acmhainní Úra
Aistear Síolta, Treoir Chleachtais ar fáil ag www.aistearsiolta.ie
Podchraoltaí DoiciméadúcháinDoiciméadúchán a úsáid
Ár leabhair speisialta
Leabhar speisialta Holly
Leabhar speisialta George
Ag aistriú i dtreo curaclam fabhraitheachDéanann cleachtóir cur síos ar churaclam bunaithe ar shuimeanna fabhraitheacha páistí chun tacú lena bhfoghlaim agus lena bhforbairt.
Leidbhileog MataBain úsáid as súgradh, leabhair agus gníomhaíochtaí laethúla chun cabhrú le páistí foghlaim faoi thomhas.
Iniúchadh timpeallachta laistigh agus lasmuighBain úsáid as an doiciméad iniúchta seo chun cabhrú leat smaoineamh ar agus feabhas a chur ar do thimpeallacht laistigh agus lasmuigh.
Folláine agus Leas, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid, Taiscéalaíocht agus SmaointeoireachtBreathnaigh ar na láithreoireachtaí grianghraf ar conas a thacaíonn roinnt seirbhísí le foghlaim agus forbairt paistí thar cheithre théama Aistear sa bhliain réamhscoile.
Acmhainní léitheoireachtaLeidbhileoga ar an léitheoireacht agus liostaí de leabhair do leanaí, mamailínigh agus páistí óga.

Aistear a Thabhairt Isteach

Acmhainní a mhíníonn Aistear

Na téamaí a úsáid

Folláine agus Leas, Féiniúlacht agus Muintearas, Ag déanamh cumarsáide, Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht

Ag teagasc tríd an súgradh

Cúram seisiúnach, lán lae agus ranganna naíonán

Ag tacú le hidirghníomhaíochtaí

Ag tacú le foghlaim trí idirghníomhaíochtaí dearfacha

Ag pleanáil, ag doiciméadú agus ag meas

Uirlisí chun cabhrú leat do churaclam a fhorbairt

Obair le tuismitheoirí

Eolas ar conas is féidir le tuismitheoirí agus seirbhísí oibriú le chéile

An Timpeallacht foghlama

Smaointe chun feabhas a chur ar an timpeallacht laistigh agus lasmuigh