An Pholaitíocht agus an tSochaí

 
Politics Banner 1

Seoladh sonraíocht nua do Pholaitíocht agus an tSochaí ar an 1 Feabhra 2016 le tabhairt istreach i Meán Fómhair 2016.  Tabharfar an t-ábhar isteach i dtús báire i líon beag scoileanna a bhfuil an spéis agus an acmhainn acu é a chur ar fáil mar ábhar roghnach Ardteistiméireachta. Is é aidhm an chúrsa cabhrú leis an dalta bheith ina shaoránach machnamhach gníomhach agus léargas agus scileanna na heolaíochta sóisialta agus polaitiúla a shealbhú. Is ábhar iomlán Ardteiste é, leis an méid céanna am ranga (180 uair) i gceist le gach ábhar eile.  

Beidh na sonraí uile faoin ábhar nua ar fáil ar ár suíomh gréasáin Curaclam Ar Líne, ag: http://curriculumonline.ie/Home?lang=ga-IE

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag tabhairt isteach na sonraíochta mar chuid den chomóradh ar 1916. Cuireann sé leis an tiomantas atá ann d'oideachas ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe.


Tuilleadh eolais ar fáil ag, r-phost: politics@ncca.ie

Ábhair chúlra

Politics1

Is féidir an páipéar cúlra agus an comhairliúchán ar a bunaíodh an siollabas a íoslódáil anseo

Sonraíocht

Politics 3

Íoslódáil an tsonraíocht do Pholaitíocht agus Sochaí

 

 

 

Scoláirí ag labhairt faoi Pholaitaíocht agus an tSochaí