Riomheolaiocht

 

Comhairliúchán: Dréachtsonraíocht Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta

SC_1

Fáilte go dtí an comhairliúchán ar an dréachtsonraíocht nua le haghaidh Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta. Beidh an comhairliúchán ar bun go dtí an 20 Meán Fómhair 2017.

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ar chúpla bealach

  1. Cuir aighneacht ar ríomhphost chuig consultations@ncca.ie
  2. Iarr cead páirt a ghlacadh i ngrúpa fócais ach ríomhphost a chur chuig info@ncca.ie
  3. Freastail ar Imeacht Comhairliúcháin don Ríomheolaíocht de chuid Chumann Ríomh Oideachais na hÉireann an 16 Meán Fómhair
  4. Comhlánaigh ceistneoir ar líne .

Foilseofar tuarascáil ar thorthaí an chomhairliúcháin nuair a bheidh tréimhse an chomhairliúcháin thart. Lean an nasc seo chun an dréachtsonraíocht nua le haghaidh Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta a léamh.


An tsonraíocht a fhorbairt

Bíonn cúpla céim ag baint le sonraíocht curaclaim nua a fhorbairt. Tá eolas faoi dhul chun cinn shonraíocht na Ríomheolaíochta ar fáil thíos.

SC_Arrow_GA

Cruinnithe an Ghrúpa Forbartha

Bhí Grúpa Forbartha na Ríomheolaíochta ag oibriú ar shonraíocht a chur i dtoll a chéile le haghaidh Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta. Chun bonn láidir, ionadaíoch agus freagrúil a sholáthar dá hobair curaclaim agus forbartha, d’fhorbair CNCM grúpaí forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha in ábhair. Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha na Ríomheolaíochta ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n‑áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha thíos.

Taighde ar sholáthar na Ríomheolaíochta in oideachas sinsearach an dara leibhéal go hidirnáisiúnta

Econ-Backgroundpaperx2

Ba é cuspóir an taighde seo cúrsaí Ríomheolaíochta in oideachas sinsearach an dara leibhéal i ndlínsí eile a fhiosrú. Tugtar breac chuntas sa tuarascáil ar bhonn fianaise ar a bhforbrófar an tsonraíocht le haghaidh Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta.