Eolas do Thuismitheoirí

 
p2
cad ata nua
bar11
arrowedAcmhainní nua mata do thuismitheoirí:NaíonáinRanganna 1 agus 2
Breathnaigh ar na leidhbhileoga, na gearrthóga físe agus podchraoltaí. Gheobhaidh tú smaointe faoi bhealaí simplí chun cabhrú le do phaiste an mata a fhoghlaim sa bhaile, ag baint úsáide as cluichí agus gníomhaíochtaí.
  
bar11

Glactar leis go forleathan go bhfuil ról tábhachtach ag tuismitheoirí in oideachas a bpáistí.
Gheobhaidh tú eolas ar chúrsaí curaclaim agus measúnachta, ach cliceáil ar an nasc thíos lena mbaineann:

bar22
 
loBunscoileannasra 
 
bar22

Naisc

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoileanna
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Iarbhunscoileanna
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais: Eolas do thuismitheoirí
Help My Kid Learn, National Adult Literacy Agency