Eolas do Thuismitheoirí: Bunscoileanna

 

Mar thuismitheoir tá ról tábhachtach agat in oideachas do pháiste. D'fhorbair an CNCM acmhainní chun cuidiú leat foghlaim do pháiste sa bhunscoil a thacú. Tá roinnt de na hacmhainní le fáil trí theangacha éagsúla. Breathnaigh ar na hacmhainní cuí don rang ina bhfuil do pháiste.

Early ChildhoodPrimaryJunior CycleSenior   Cycle

 

Eolas Ginearálta

Eolas do thuismitheoirí: Trialacha caighdeánaithe
Eolas do thuismitheoirí: Tuairiscí scoile
Eolas do thuismitheoirí: Pas Oideachais

Naisc ghaolmhara

Curaclam ar Líne
An Roinn Oideachachais agus Scileanna
An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais: Eolas do thuismitheoirí
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoileanna
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Scoilnet: Iárshuiomh oideachas na hÉireann
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais
Help My Kid Learn, National Adult Literacy Agency