Ranganna na naíonán

 

Foghlaimíonn do leanbh trí aon cheann déag d'ábhair churaclam na bunscoile. Sna hacmhainní seo a leanas gheobhaidh tú achoimre ar a bhfuil á fhoghlaim ag do leanbh ar scoil, agus ar an tslí a fhoghlaimíonn sé nó sí, agus ar an méid a d'fhéadfá féin a dhéanamh chun leanúint den fhoghlaim sin ag an mbaile.

Foghlaim Leanaí sa Bhunscoil: Céard, Cén Fáth agus Conas

An Mhatamaitic

Teanga agus Litearthacht