Oideachas na Luath-Óige (breith go dtí sé bliana d’aois)

 

aist

 

Is é Aistear creatchuraclam na luath-óige do gach leanbh in Éirinn ón mbreith go dtí sé bliana.

Creat an Churaclaim

1_1

Tabhair spléachadh ar Aistear

Uirlisí Úsáide Aistear

1_4

Acmhainní a forbraíodh chun cabhrú leat úsáid a bhaint as Aistear

Tuismitheoirí

1_2

Breathnaigh ar na hacmhainní atá in Aistear do thuismitheoirí

Curaclam na Bunscoile

1_6

Foghlaim faoi na hathbhreithnithe ar Churaclam na Bunscoile

Taighde

1_3

Breathnaigh ar an taighde atá taobh

Comhoibriú

1_5

Faigh amach conas a chomhoibrímid le daoine eile