NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Athbhreithniú ar churaclam an Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

D’iarr an iar-Aire Richard Bruton ar CNCM athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar OCG ag an mbunscoil agus iar-bhunscoil.

Bhi aighneachtaí scríofa á fháil ag an CNCM ó mhí an Mheithimh 2018 agus tá tréimhse na n-aighneachtaí scríofa dúnta anois. Go raibh maith agat le gach eagraíocht, grúpa, agus daoine aonair a rinne aighneachtaí scríofa

Chun tacú le daoine a bhfuil suim acu san athbhreithniú OCG, tá páipéar taighde ar fáil anseo scríbhe ag Prof. Mark Morgan, Dr Seline Keating and Dr Bernie Collins.