NCCA logo
An Chomairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile ó rang na naíonán sóisearach go rang a dó

Tá an comhairliúchán faoi Mhatamaitic na Bunscoile ar oscailt

Curaclam Matamaitice na Bunscoile:  Dréachtsonraíocht, ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó

Tá dréachtsonraíocht Curaclam Matamaitice na Bunscoile ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin. Is dréachsonraíocht é ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó.  Rithfear an comhairliúcháin go dtí Mí Feabhra 2018 agus tá roinnt shnáithe san áireamh.

  • Mar bhaill de líonra scoile tá roinnt múinteoirí agus príomhoidí ag baint triail as gnéithe ar leith den dréachtsonraíocht agus ag tabhairt aiseolas ar ais dúinn.
  • Tá suirbhé ar líne ar fáil anseo. Suirbhé ar líne: Matamaitice na Bunscoile.
  • Beidh seiminéar comhairliúcháin ar siúl ag tús 2018. Coiméad súil anseo i gceann cúpla seachtaine le tuilleadh eolas faoi na seiminéar.

Usáidfear torthaí an comhairliúcháin chun an curaclam a chur i gcrích.

Tá na tuairiscí taighde a gabhann leis an forbairt curaclam seo ar fáil anseo.