NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile ó rang na naíonán sóisearach go rang a dó

Tá an comhairliúchán faoi Mhatamaitic na Bunscoile ar oscailt

Curaclam Matamaitice na Bunscoile:  Dréachtsonraíocht, ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó

Tá dréachtsonraíocht Curaclam Matamaitice na Bunscoile ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin. Is dréachsonraíocht é ó na naíonáin shóisearacha go rang a dó.  Rithfear an comhairliúcháin go dtí Mí Feabhra 2018 agus tá roinnt shnáithe san áireamh.

  • Mar bhaill de líonra scoile tá roinnt múinteoirí agus príomhoidí ag baint triail as gnéithe ar leith den dréachtsonraíocht agus ag tabhairt aiseolas ar ais dúinn.
  • Tá suirbhé ar líne ar fáil anseo. Suirbhé ar líne: Matamaitice na Bunscoile.

Usáidfear torthaí an comhairliúcháin chun an curaclam a chur i gcrích.

Tá na tuairiscí taighde a gabhann leis an forbairt curaclam seo ar fáil anseo.

Seimineáir Chomhairliúcháin

 

Óstálfaidh an CNCM trí sheimineár comhairliúcháin phoiblí atá oscailte do phríomhoidí agus do mhúinteoirí. Reáchtálfar na seimineáir seo ó 10am - 2.30 ‘sna hionaid seo a leanas:

 

30 Eanáir: Kilmurry Lodge, Luimneach

31 Eanáir: Ionad Oideachais Shligigh

1ú Feabhra: Óstán Hilton, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath

 

Chun iarratas a dhéanamh chun freastal ar na seimineáir chomhairliúcháin - clárú le do thoil trí do chuid sonraí a chur ar r-phost (Ainm, ról agus scoil) chuig primarymaths@ncca.ie faoi 3pm ar 23 Eanáir 2018. Tá áiteanna oscailte do mhúinteoirí bunscoile agus do phríomhoidí. Beidh na seimineáir ar siúl ó 10 am-2.30pm agus soláthrófar clúdach ionadaíochta do lucht freastail.