NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Dréacht-Churaclam Teanga na Bunscoile le haghaidh rang a trí go rang a sé

Dréacht-Churaclam Teanga na Bunscoil le haghaidh rang a trí go rang a sé

Comhairliúchán: Dréachtleagan den Curaclam Teanga na Bunscoile, Céimeanna 3 agus 4.

Tá dréachtleagan den Curaclam Teanga na Bunscoile – Céim 3 (do ranganna a trí agus a ceathair) agus Céim 4 (do ranganna a cúig agus a sé) - ar oscailt anois le haghaidh comhairliúcháin. Tá fáil ar an dréachtchuraclam anseo.

Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí an Aoine, 19 Aibreán 2018, agus tá modhanna éagsúla inar féidir leat do thuairimí a chur in iúl

> Is féidir leat do thuairimí a nochtadh trínár gceistiúchán ar líne a chomhlánú anseo

>Nó, trí do mholtaí scríofa a chur chugainn ag consultations@ncca.ie

>Is féidir freastal ar Sheimineáir Chomhairliúcháin sna háiteanna seo a leanas:

  • 12ú Márta, Midlands Hotel, Port Laoise
  • 13ú Márta, Silver Springs, Corcaigh
  • 20ú Márta,  The Harbour Hotel, Gaillimh

Chun iarratas a dhéanamh chun freastal ar na seimineáir chomhairliúcháin - clárú le do thoil trí do chuid sonraí a chur ar r-phost (Ainm, ról agus scoil) chuig languageconsultation@ncca.ie faoi 3pm ar 9 Márta 2018. Tá áiteanna oscailte do mhúinteoirí bunscoile agus do phríomhoidí. Beidh na seimineáir ar siúl ó 10:30 am-2.30pm agus soláthrófar clúdach ionadaíochta do lucht freastail.

 Tá obair ar siúl againn le réimse leathan scoileanna, múinteoirí agus príomhoidí atá ag triail gnéithe den churaclam agus ag roinnt a gcuid aiseolais linn

Bí ag faire amach anseo i gcomhair tuilleadh eolais faoin gcomhairliúchán.