NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Dréachtsonraíocht do Léann Clasaiceach na Sraithe Sóisearaí

Tá an comhairliúchán ar an dréachtsonraíocht do Léann Clasaiceach na Sraithe Sóisearaí ar oscailt anois. Beidh an comhairliúchán seo ar bun go dtí an 18 Bealtaine 2018. 

Tá an dréachtsonraíocht ar fáil anseo: 

 

Tá an comhairliúchán ar líne ar fáil anseo