NCCA logo
An Chomairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

An tSraith Shóisearach

Tá ábhair agus gearrchúrsaí atá forbartha as an nua le fáil sa tsraith shóisearach nua, agus dírítear ar phríomhscileanna, agus ar chuir chuigí nua maidir le measúnú agus tuairisciú.