NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Dearcthaí Idirnáisiúnta

D’fhoilsíomar taighde ar sholáthar meánoideachas deiridh céime i naoi ndlínse, Éire ina measc, ag comhdháil i mí Feabhra 2018.

Tá tuarascálacha mionsonraithe le haghaidh gach dlínse anseo thíos.

I mí Feabhra 2018, ghlac ár gcomhpháirtithe oideachais páirt i gcomhdháil chun soláthar an oideachais sa tSraith Shinsearach a mheas. Bogfar an comhrá tosaigh sin chuig na scoileanna anois, a bheidh mar mhol do bheartas agus forbairt na Sraithe Sinsearaí. Tá an nuacht is deireanaí faoin obair sin ar fáil ach cliceáil anseo.

Tá buaicphointí na comhdhála le feiceáil anseo thíos go luath.