NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Bunscoil

Cuireann an chuid seo forléargas ar fáil maidir leis an obair a dhéanann an CNCM chun tacú le foghlaim pháistí atá idir 6 agus 12 bhliain d’aois. Tá sé mar aidhm ag Córas Bunoideachais na hÉireann oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil do pháistí ionas gur féidir leo gach buntáiste ar féidir leo a bhaint amach sa saol a bhaint amach agus an poitéinseal atá acu mar dhaoine aonair a aimsiú.