NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Tuairisciú agus Aistriú

Sa roinn seo cuirtear ar fáil gach atá de dhíth ort maidir le tuairisciú do thuismitheoirí agus aistriú faisnéis scoláire chuig scoileanna eile.

Ceisteanna coitianta agus Ciorcláin

Cliceáil anseo chun féachaint ar Cheisteanna Coitianta faoi thuairisciú agus aistriú agus ar na ciorcláin ábhartha.

Reporting and transfer