NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

An Mheitheal Forbartha do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí

Teideal Ainm
Cathaoirleach Tomás Mac Pháidin
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta Pádraig Ó Beaglaoich
An Roinn Oideachais agus Scileanna Eibhlín Ní Scannláin
Aontas Múinteoirí Éireann Claire Markey
Aontas Múinteoirí Éireann Ruth Morrissey Casey
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Joan Brennan
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí: Iar-bhunoideachas Mairéad Ní Chatháin Uí Chonchúir
Comhchoiste na mBainisteoirí Seosaimhín Ní Dhomhnalláin
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Pádraig Mac Giolla Thuile
Cumann Meánmhúinteoirí Éireann Noelle Moran
Cumann Meánmhúinteoirí Éireann Roibeárd Ó Cróinín
Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha Seán MacDonncha
Tuismitheoirí na Gaeltachta Áine Uí Neachtain
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Rióna Ní Fhrighil
Comhalta comhthofa Neasa Ní Chuaig
Comhalta comhthofa Bernardine Nic Giolla Phádraig