NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

CNCM

An mbeadh spéis agat a bheith mar chuid d'fhoireann CNCM mar Oifigeach Oideachais

Folúntais

Tá an CNCM ag lorg iarratas ar phost ceathrar Oifigeach Oideachais le tacú lena cuid oibre i:

  • Teanga, Bunscoil (Gaeilge)
  • Gaeilge (Iar-bhunscoil)
  • Nuatheangacha Iasachta (Bunscoil agus Iar-bhunscoil)
  • Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) (Bunscoil agus Iar-bhunscoil)

Cliceáil ar na naisc thíos chun:

Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm iarratais agus seol í ar ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé Céadaoin, 20 Meitheamh.

Má theastaíonn uait aon cheann de na poist a phlé, seol ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie chun coinne a eagrú le ball foirne cuí.