NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Polasaí Twitter

Bainistíonn foireann na Meán Sóisialta an cuntas Twitter @NCCAie ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Clúdóidh na giolcacha forbairtí i gcuraclaim agus measúnú agus taighde gaolmhar agus obair le cúinsí luath-óige, scoileanna agus múinteoirí/cleachtóirí.

De ghnáth nuashonrófar ár gcuntas Twitter le linn uaireanta oifige, Luan-Aoine, ach seolfaimid giolcacha ó ócáidí lasmuigh de na huaireanta seo uaireanta.

Fáiltímid agus léifimid gach @message Ach ní bheidh sé de chumas orainn freagra a thabhairt ar gach ceann acu.

Ná cur eolas pearsanta/príobháideach san áireamh i do ghiolcacha chugainn. Is ar mhaithe le cosaint do shonraí pearsanta agus príobháideacha é seo.

Má leanann tú sinn, ní leanfaimid ar ais tú go huathoibríoch. Is ar mhaithe le cabhrú lenár lucht leanúna cuntais Twitter eile atá á leanúint againne a bhfaigheadh suim a bheith acu féin iontu a aithint atá sé seo. Má leanaimid cuntas Twitter ní chuireann sé tacaíocht in iúl. Má dhíleanaimid, nílimid ach ag néatú ár n-amlíne

Gheobhadh go n-úsáidfí ath-ghiolcacha chun béim a chuir ar fhógraí ábhartha, go háirithe iad siúd ó chomhlachtaí Rialtais agus eagraíochtaí oideachais eile. Ní chuimsíonn ath-ghiolcacha tacaíocht. Mar ghníomhaireacht státseirbhíse, ní bheimid ag glacadh páirte in aon díospóireachtaí/phlé páirtí polaitíochta.

Ní chuirfear seoladh teachtaireacht trí Twitter san áireamh mar dhul i dteagmháil leis an CNCM d’fheidhmeanna oifigiúla. Más gá duit teagmháil a dhéanamh linn d’fheidhm oifigiúil nó má tá eolas de dhíth ort seol r-phost chugainn ag R-phost más é do thoil é, nó seiceáil ár suíomh gréasáin – www.ncca.ie