NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Ráiteas Príobháideachais

Suíomh Gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)

Baineann an ráiteas seo le cleachtais príobháideachais i dtaca leis an suíomh gréasáin seo. Níl an CNCM freagrach as ábhar nó cleachtais príobháideachais suíomhanna gréasáin eile. Is féidir aon nasc seachtrach chuig suíomhanna gréasáin eile a aithint go soiléir. Mínítear roinnt téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo ag deireadh an leathnaigh.

 

Ráiteas Ginearálta

Tá meas iomlán ag an CNCM ar do cheart chun príobháideachais, agus ní bhaileoidh sí aon eolas pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chead soiléir. Caithfear le haon eolas pearsanta a sholáthraíonn tú don CNCM leis na caighdeáin is airde de shlándáil agus rúndacht, go beacht de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maider le cosaint sonrai agus www.ncca.ie, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonrai ag dpo@ncca.ie.

 

Bailiú agus úsáid eolais phearsanta

Ní bhailíonn an CNCM aon eolas pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas eolas a sholáthraíonn tú de do thoil féin (mar shampla trí r-phost a chur chugainn nó trí shuirbhé nó foirm aiseolais ar líne). San áit go soláthraíonn tú eolas pearsanta de do thoil féin mar fhreagra ar cheistneoir nó suirbhé, úsáidfear na sonraí ar chúiseanna taighde nó anailíse amháin. Ní chuirtear aon eolas a sholáthraíonn tú sa tslí seo ar fáil d’aon tríú páirtí, agus is don chúis ar thug tú é amháin a úsáideann an CNCM é.

 

Bailiú agus úsáid faisnéise teicniúil

Ní úsáideann an suíomh gréasáin seo fianáin, seachas fianáin ‘seisiúin’ sealadacha a chuireann ar chumas brabhsálaí idirlín cuairteora cuimhneamh ar cén leathnaigh ar an suíomh seo ar a tugadh cuairt orthu cheana. Is féidir le cuairteoirí an suíomh gréasáin seo a úsáid gan aon fheidhmiúlacht a chailliúint má tá fianáin díchumasaithe ón mbrabhsálaí idirlín.

Déanann ár soláthróir idirlín taifead de shonraí teicniúla i dtaca le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo d’ár gcúiseanna staitistiúil. Ní bhailítear aon fhaisnéis a bhfaighimis a úsáid chun cuairteoirí an tsuímh gréasáin a aithint. Cuirtear teorainn ar na sonraí teicniúla a bhailítear ionas gur na nithe seo a leanas amháin a bhailítear:

  • seoladh IP freastalaí gréasáin an chuairteora
  • ainm an fhearainn barr leibhéil a úsáideadh (mar shampla .ie, .com, .org, .ne)
  • an suíomh gréasáin deireanach ónar tháinig an cuairteoir orainn, le haon téarmaí cuardaigh a úsáideadh san áireamh
  • sonraí chonaire chliceála a thaispeánann trácht na gcuairteoirí timpeall an tsuímh gréasáin seo (mar shampla leathnaigh a thángthas orthu agus doiciméid a íoslódáladh)
  • an saghas brabhsálaí idirlín a d’úsáid cuairteoir an tsuímh gréasáin.

Ní dhéanfaidh an CNCM aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, nó aon sonraí teicniúla atá liostaithe thuas a cheangail le haon duine aonair. Is é polasaí an CNCM gan aon eolas teicniúil dá leithéid i leith aon chuairteoirí aonair de chuid a suímh gréasáin a nochtadh le haon tríú páirtí riamh (seachas ár soláthróir seirbhíse idirlín, a dhéanann taifead de shonraí dá leithéid ar ár son agus atá faoi cheangail ag forálacha rúndachta san aird seo), murach go bhfuil iallach ann eolas dá leithéid a nochtadh de réir riail an dlí. Is í an CNCM amháin a úsáidfidh na sonraí teicniúla, agus is d’fheidhmeanna staitistiúla agus d’fheidhmeanna riaracháin eile amháin a úsáidfear iad. Ba cheart a thabhairt le fios nach gcuimsíonn sonraí teicniúla, nach féidir linn a chomhcheangail le haon duine so-aitheanta, ‘sonraí pearsanta’ d’fheidhm na nAchtanna um Cosaint Sonraí.

 

Gluais de théarmaí teicniúla a úsáideadh

brabhsálaí idirlín
An píosa bogearra a úsáideann tú chun leathnaigh idirlín a léamh. Samplaí iad Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

Seoladh IP
Na sonraí aitheanta do do ríomhaire (nó ríomhaire do chomhlacht idirlín), curtha in iúil i gcód ‘Prótacal Idirlín’ (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh IP ar leith ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an idirlíon, gheobhadh nach mbeadh an seoladh mar an gcéanna gach uair a déantar ceangal.

fianáin
Píosaí beaga faisnéise, stóráilte i gcomhad téacs shimplí, curtha ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin na fianáin a léamh agus tú ar cuairt air ina dhiaidh. Gheobhadh go mbeadh faisnéis coimeádta san fhianáin i leith do nósanna brabhsála ar an suíomh idirlín, nó uimhir aitheantais ar leith ionas gur féidir leis an suíomh gréasáin “cuimhneamh” ort nuair a fhilleann tú ar an suíomh. Go ginearálta, ní choimeádann fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir tú a aithint, murach gur sholáthraigh tú faisnéis dá leithéid don suíomh gréasáin.