NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Tionchar na Leasuithe ar Bhéaltriail na Gaeilge ag Leibhéal na hArdteistiméireachta

Siar

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) tar éis staidéar taighde a choimisiúnú maidir leis an mBéaltriail leasaithe i Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta agus a tionchar ar fheidhmíocht na n-iarrthóirí. Bhí na taighdeoirí dírithe ar thionchar na leasuithe seo a iniúchadh ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal amháin. Tá dhá chuid sa staidéar taighde seo: an tionchar a bhí ag na leasuithe ar fheidhmíocht na n-iarrthóirí sa bhéaltriail, agus tionchar na leasuithe ar fheidhmíocht na n-iarrthóirí sa scrúdú scríofa. Tugann an tuarascáil seo breac-chuntas ar thorthaí an staidéir taighde.